آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …نمایندگی گودمنمدرس زبان اسپانیایی

صحبتهای رفعتی از شرط بندی در لیگ یک و نارضایتی از تعداد زیاد داوران