علوی: گرشاسبی از ایجاد یک فاجعه در فولاد جلوگیری کرد