اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درویش: این بهترین نوع استقبال از رونالدو بود