اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رستمی: هواداران داماش سنگ تمام گذاشتند