تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …هلدینگ تجارت بین الملل بهمردفروش داکت اسپلیت و اسپیلتساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …

یزدی: حمایت شویم، حرف های زیادی برای گفتن داریم