اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیحات پاینده درباره گزینه های بازی دوستانه با تیم ملی