اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صحبتهای درخشان درباره عملکرد عبدی در پرسپولیس