هنرنمایی فروغی برنده مدال طلای المپیک در برنامه عصر جدید