خدایی: استقلال در بازی اول 10 میلیارد درآمدزایی کرد

خدایی: استقلال در بازی اول 10 میلیارد درآمدزایی کرد