برس صنعتیچرا تیرچه پیش تنیده bpico ؟ترجمه فوری ترکی استانبولیهرزگرد 405 _ غلطک هرزگرد 405_ پرشیا …