اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول  استرالیا به آرژانتین(گل به خودی فرناندز)