اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرسپولیس را دوست دارم ولی هدفم ماندن در اروپا بود