اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عدم گفتگو طوفان شریفی با خبرنگاران