نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتاتوبار و باربری ابریشم بار حمل …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …

استم و ویرا; دو بازیکن خشن و سرکش تاریخ فوتبال