اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجید جلالی: اسمی نیاوردم،مصاحبه من را تحریف کردند