مسئول این ناکامی هستم/ ژاوی: عذاب‌آور است، لیگ اروپا را باور نمی‌کنم

مسئول این ناکامی هستم/ ژاوی: عذاب‌آور است، لیگ اروپا را باور نمی‌کنم