اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اول ثبت قراردادها؛ ستاره چلسی باید منتظر بارسا بماند