گیربکس SEWآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)گروه ساختمانی آروین سازهتولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …

کریمی با سپاهان مذاکره کردم ولی صحبت اصلا به رقم قرارداد نرسید