اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زارع: سیاوش یزدانی تمرکز ندارد،به او نیاز نداریم