اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماهینی: قبل از نتیجه، نگران اتفاقات اطراف فوتبال باشیم