اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماجدی برای سرمربیگری تیم ملی به دایی زنگ زد ولی او قبول نکرد