مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …نصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …

فکری: خیلی ها از صدرنشینی ما ناراحت هستند