منچستر شرایط بهتری دارد/ آنری: رونالدو برگ برنده منچستر مقابل آرسنال است

منچستر شرایط بهتری دارد/ آنری: رونالدو برگ برنده منچستر مقابل آرسنال است