سیف‌الله پور: از الهامی به خاطر ساختن این تیم جوان ممنونم