اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طباطبایی: بازیکنان ایران در شرایط سخت کنترل ندارند