اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هیچ‌کس به تیم‌امید توجه نمی‌کند، اما‌ همه قهرمانی می‌خواهند