اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برخورد دوستانه ساکت و عنایتی در بازی نفسگیر