رفتار نیمکت آرسنال آزاردهنده بود؛/ کلوپ: با بازیکنان زیر سن بلوغ هم پیروز می‌شوم!

رفتار نیمکت آرسنال آزاردهنده بود؛/ کلوپ: با بازیکنان زیر سن بلوغ هم پیروز می‌شوم!