لدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)نماینده محصولات برق صنعتی ISBS …

از مخالفت استعفای رسول پناه تا قرنطینه شدن دیگو مارادونا