نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …اسپری لکه بر فرش و موکت و مبل دکتردیاریسکوبندی آزمایشگاهگیت کنترل تردد

گل اول پرسپولیس به ماشین‌سازی توسط ترابی (پنالتی)