اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضربه سر لوکاکو با واکنش دیدنی ادرسون همراه بود