آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)شرکت صنايع بسته بندی کاسپینآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …

می‌خواهیم تیم اول گروه باشیم؛/ عبدالکریم‌: ما بزرگ‌ترین حامی شروع لیگ قطر بودیم