اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قطعی؛ اریکسن همبازی سامان قدوس می‌شود