اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یاغی سرخابی‌ها حسرت به دل ماند؛ / رنگ قرمز هیچ وقت بر تن شیخ ننشست!