آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …تالار لوتوسهدر کلگی آب برج خنک کننده

خلاصه بازی دوستانه پرسپولیس - ملوان