انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)دستگاه اسلایسر میوهفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریم

حمید کاظمی: من فقط به وظیفه ام عمل میکنم