تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسبسته های آموزشی

دو گل عیسی آل کثیر مقابل پاختاکور با گزارش عربی