اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حال وهوای استادیوم آزادی پس از سوت پایان بازی