جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …آموزشگاه زبان چینی شرق تهرانکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

ورود بازیکنان استقلال به محل تمرینات آماده سازی