گزارش از ورزشگاه آزادی؛پایان کار نایب قهرمان با برد استقلال