گرم کردن بازیکنان تیم ملی والیبال پیش از بازی با کانادا