رکورد تاریخی 42 بازی بدون باخت استقلال

رکورد تاریخی 42 بازی بدون باخت استقلال