دستگاه کش زن التراسونیک ماسک (آتیکو)پرایمر PVCتولید دستگیره کابینتدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

سعادتمند مدیر عامل استقلال: من اهل استعفا نیستم