اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مارادونا واقعا نمرده و در خیابانهای ناپل است!