حلالی: الهلال همانقدر که مهاجمان سطح بالایی دارد در دفاع ضعیف است