اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل پیروزی بخش حق وردی برای آذربایجان مقابل اسلواکی