معامله اکبر آقا با یحیی؛/ بخشش در ازای پنالتی! (عکس)