اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امروز خوب نبودیم، بازی لهستان باید کار تمام می‌شد/ رنار: با قدرت آماده جام ملتهای آسیا می‌شویم