اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صحبتهای اسکوچیچ در جلسه با اعضای هیات رئیسه از زبان افشاریان