حضور مجیدی به همراه گابریل پین  در اولین تمرین فصل استقلال